Menu
Your Cart

محصولات فرهنگی و هنری


مدل: بسته گام طلایی
راه حل جی۵ برای زمان کم باقیمانده تا آزمون مشاغل (وکالت – قضاوت) چیست؟بسته گام طلایی پیشنهاد متخصصان جی۵ به داوطلبان است زیرا این بسته را مانند تیر نهایی برای رسیدن به هدف می دانند. علاوه بر این به نوعی می تواند مسیریاب خوبی برای داوطلبانی باشد که میخواهند ازنقاط ضعف و قوت خود اطلاع پیدا ک..
200,000تومان

شروع اقساط از
12,648 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Advance 1
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
317,000تومان

شروع اقساط از
20,046 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Elementary 1
یادگیری زبان انگلیسی، نیازمند یک روش همه جانبه و منسجم است که علاوه بر دارا بودن استاندارد‌های بالای علمی و آموزشی، کاملا منطبق با اصول انگیزشی و روانشناشی یادگیری نیز باشد تا زبان آموز را در طول دوره یادگیری علاقمند و فعال نگه دارد. DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این..
244,000تومان

شروع اقساط از
15,430 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Elementary 2
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
244,000تومان

شروع اقساط از
15,430 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Elementary 3
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
257,000تومان

شروع اقساط از
16,252 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Intermediate 1
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
257,000تومان

شروع اقساط از
16,252 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Intermediate 2
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
257,000تومان

شروع اقساط از
16,252 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Intermediate 3
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
257,000تومان

شروع اقساط از
16,252 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Intermediate 4
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
257,000تومان

شروع اقساط از
16,252 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Pre Intermediate 1
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
234,000تومان

شروع اقساط از
14,798 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Pre Intermediate 2
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
244,000تومان

شروع اقساط از
15,430 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Pre Intermediate 3
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
244,000تومان

شروع اقساط از
15,430 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Pre Intermediate 4
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
244,000تومان

شروع اقساط از
15,430 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Upper Intermediate 1
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
287,000تومان

شروع اقساط از
18,149 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Upper Intermediate 2
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
274,000تومان

شروع اقساط از
17,327 تومان

مدل: خودآموز زبان انگلیسی DoIT – Upper Intermediate 3
DO IT یک دوره آموزشی کامل و کاربردی از مبتدی تا پیشرفته است.در این دوره، روش آموزشی شفاف و جذابی برای زبان آموزان طراحی شده است که منطبق با نیازها و توانایی‌های زبان آموز او را تا رسیدن به هدف کاملا برانگیخته و علاقمند به یادگیری نگه می‌دارد.هم‌چنین در این دوره با کمک متدهای روانشناسی یادگیری و ابزا..
274,000تومان

شروع اقساط از
17,327 تومان

مدل: دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 قدرتی
موفقیت شما در آزمون کارشناسی ارشد، نیازمند راه و روشی جذاب و کاربردی است. «جی5» مجموعه محصولات کمک آزمونی (منابع اصلی و منابع مکمل) را ارایه داده است که منطبق با نیازهای داوطلبین آزمون ارشد است. هدف «دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 قدرتی» آن است که با وجود چالش‌ها و پیچ..
3,006,000تومان

شروع اقساط از
190,094 تومان

مدل: 1000 شانه
اگر به دنبال ماندگاری همیشگی خاطرات شیرین خود هستید ما به شما پیشنهاد میکنیم عکس های خود را به تابلو فرش تبدیل کنید. #هدیه ای برای مناسبت های مختلف عقد و عروسی ~ تولد ~ فارغ التحصیلی ~ بزرگداشت و .. ##لیست قیمت چاپی دو رویه درجه یک 1200شانه قابل شستشو ابریشمی #اندازه 50 در 70»350 هزار #انداز..
550,000تومان

شروع اقساط از
34,781 تومان

مدل: فکر افزار جی5 مدل20
 فراموشی در یادگیری دقیقا مثل آن می‌ماند که با زحمت زیاد سرمایه‌ای را جمع کنید ولی طی حادثه‌ای، به ناگهان آن را از دست بدهید و آن‌چه برایتان می‌ماند یا هیچ باشد یا اندک، ساعت‌ها وقت صرف کنید و انرژی بگذارید ولی بعد از مدتی، ببینید به راحتی آن‌چه آموخته‌اید به باد رفته است. فراموشی در یادگی..
67,000تومان

شروع اقساط از
4,237 تومان

مدل: فکرافزار جی5 بیسیک- محصولی
جعبه یادگیری پنج خانه ای جی پنج برای شما این امکان را فراهم می کند تا مطالب گوناگون اعم از: درسی،زبان های خارجه،اطلاعات عمومی و هر آنچه که مشتاق یادگیری آن هستید، را بتوانید از حافظه کوتاه مدت خود به حافظه بلند مدت انتقال داده و در زمان مناسب به صورت دسته بندی شده به خاطر آورید.به شما اطمینان می دهی..
33,000تومان

شروع اقساط از
2,087 تومان

مدل: فکرافزار جی5- مدل بیست پلیمری
جعبه یادگیری پنج خانه ای جی پنج (مدل بیست) برای شما این امکان را فراهم می کند تا مطالب گوناگون اعم از: درسی،زبان های خارجه،اطلاعات عمومی و هر آنچه که مشتاق یادگیری آن هستید، را بتوانید از حافظه کوتاه مدت خود به حافظه بلند مدت انتقال داده و در زمان مناسب به صورت دسته بندی شده به خاطر آورید.به شما اطم..
57,000تومان

شروع اقساط از
3,605 تومان

مدل: 2198
بخش هاي مختلف كتاب حاضر با ترتيبي منطقى‌ تنظيم شده و علاوه بر این هر بحث تقريباً به طور مستقل و بي‌نياز از ارجاع به مباحث بعدى‌ مطرح گرديده است. هم‌چنين عبارات اين کتاب، ساده و روشن‌اند و در متن از كاربرد اصطلاحات پيچيده و تعابير دشوار پرهيز شده است و اثبات مطالب با استفاده از دليل‌هاى‌ متقن، به..
31,500تومان

شروع اقساط از
1,992 تومان

مدل: 2450
<< آن دختر قبلی >> اولین داستان هیجان انگیز روانشناختی از جی پی دیلینی است .اسم مستعاری برای نویسنده ای که پیش از این داستان های تخیلی پر فروش دیگر را بانام های متفاوتی نوشته است . این کتاب در سی و پنج کشور جهان به چاپ رسیده .یک روایت سینمایی از آن به وسیله کارگردان برنده جایزه آکادم..
55,800تومان

شروع اقساط از
3,529 تومان

مدل: 2260
مجموعه نمايشنامه براي 3 تا 6 ساله ها ..
3,600تومان

شروع اقساط از
228 تومان

مدل: 2257
مجموعه نمايشنامه براي 3 تا 6 ساله ها ..
3,600تومان

شروع اقساط از
228 تومان

مدل: 2826
انسان، دغدغه ها و پرسش های او درباره حیات و ممات دو مؤلفه شاخص و محوری در آثار تارکوفسکی است. این فیلمساز مؤلف روسی در «آینه» به زندگی خانوادگی و شخصی خود نقبی زده و با محوریت قرار دادن یک زن، رخدادهای مهم روسیه درگیر با جنگ جهانی را رصد کرده است. در فصل های مختلف فیلم تارکوفسکی از اشعار پدر..
7,200تومان

شروع اقساط از
455 تومان

مدل: 3041
این کتاب داستان شیطنت و ماجراهای نوجوانی به نام پوریا می باشد. کتاب حاضر اولین جلد از مجموعه کتاب های «ماجراهای من و بقیه» می باشد. ..
11,250تومان

شروع اقساط از
711 تومان

مدل: 2851
این کتاب در 500 صفحه که شامل 400 عکس از طفولیت تا زمان شهادت شهید حسین همدانی را شامل می شود در 5 فصل به نگارش در آمده است. در ابتدای هر فصل و قبل از ورود به بخش عکس ها، چند صفحه ای درباره زندگی این شهید عالیقدر به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی بیان شده است. ..
49,500تومان

شروع اقساط از
3,130 تومان

مدل: 2193
كتابي كه پيش رو داريد دفترسوم از مجموعه سه جلدي«احكام دين» است كه در 30 درس و براي افرادي كه در سطح علمي مقطع متوسطه‌اند و از نظر آشنايي با مسائل شرعي، دفتر اول و دوم اين مجموعه را امتحان داده باشند تدوين شده است. ..
6,300تومان

شروع اقساط از
398 تومان

مدل: 2455
احیاگری و مردم سالاری دینی نوشته آقای دکتر عماد افروغ است . او این کتاب را در ادامه و بسط اثر اول خود یعنی انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن نوشته است . افروغ در این کتاب به تفصیل به دو مقوله احیاگری و مردم سالاری دینی که به یکدیگر مرتبط اند پرداخته است . در مقوله اول ، احیای خدا در ساحت خردورزی..
1,440تومان

شروع اقساط از
91 تومان

نمایش 1 تا 30 از 435 (15 صفحه)