Menu
Your Cart

پلوپز و سرخ کن


مدل: Egg cooker DL 675
350 واتتا 7 تخم مرغ سخت جوش می آوردمتوسط ​​یا نرمهنگامی که تخم مرغ آماده شد ، وزوز صدا می کندفنجان اندازه گیری گنجانده شده استکنترل دکمه / 7 EGGS ..
650,000تومان

شروع اقساط از
41,105 تومان

مدل: Egg cooker DL 685
400 واتجوشانده تا 8 تخم سختصدای زنگ متوسط ​​یا نرم هنگام آماده شدن تخم مرغ شامل یک کاسه تخم مرغ استکانتینر بخار8 EGGSبدنه استیل ..
750,000تومان

شروع اقساط از
47,429 تومان

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)